پسرم هدیه ای از جانب خدا

خاطرات زایمان

1398/10/24 15:54
نویسنده : مامان شیدا
13 بازدید
اشتراک گذاری

از شب قبل یعنی از 20 فوریه که معادل بود با 1 اسفند دردهای شکمی و کمر دارد داشتم به طوریکه هر 3 ساعت می گرفت و ول می کرد وقت زایمان سزارین من 22 فوریه و روز شنبه بود و برای زایمان طبیعی تا 26 فوریه فرصت داشتم برای همین سزارین رو گذاشته بودم برای روزهای آخر که تا می تونه جنین در شکم مادر رشد کنه اما زودتر از حد انتظار درهای زایمان من شروع شد تحمل کردم با مامان شب رفته بودیم والمارت walmart تا کمی برای خونه خرید کنیم به روی خودم نیاوردم گفتم تا صبح صبر می کنم اگه ادامه دار بود می رم دکتر تا صبح از درد به خودم پیچیدم دیگه از 3 ساعت یه بار به 1 ساعت یک بار رسیده بود و من اصلاً نتونستم بخوابم و تا ساعت 7 صبح که آرشیدا رو صدا زدم تا آماده بشه بره مدرسه مدام به خودم می پیچیدم و استرس زیادی هم داشتم.

پسندها (1)

نظرات (0)